Kerkdiensten in de provincie Fryslân

Zoek op: Plaats, kerkgenootschap of predikant

Kerkelijk nieuws

Veertig kloosters openen hun deuren

11 mei 2017

Utrecht - Steeds meer mensen in ons land, zowel gelovig als niet-gelovig, kiezen voor een paar dagen van bezinning in een klooster. In het zoeken naar stilte en verstilling in een onrustige samenleving zijn de kloosterplekken geliefde toevluchtsoorden geworden. Wie er niet direct voor een paar dagen naar toe wil, maar toch iets wil proeven van de kloostertraditie kan dat doen in het weekend na Pinksteren, op 10 en 11 juni.

Lees meer »

Aan het goede leven kan alleen gezamenlijk gestalte gegeven worden

30 november 2016

Waarom dit boek? ,,Ik denk dat de kerk op instorten staat; het systeem werkt niet meer. De volgende generatie is niet op zoek naar een instituut, maar naar mensen die iets met God hebben. Het moet gaan over mens-zijn, over de menselijke maat." Zo verwoordde dr. Jos Douma (1968) de beweegreden voor het schrijven van zijn boek Verlangen naar het goede leven. Afgelopen vrijdagavond werd dit schrijven van de vrijgemaakt-gereformeerde predikant uit Zwolle gepresenteerd. Arie Slob, voormalig leider van de ChristenUnie en tegenwoordig directeur van het Historisch Centrum Overijssel, stelde hem een aantal vragen. Lees meer »

Nationale Synode: verdeeldheid kunnen we ons niet meer permitteren

08 november 2016

Kiezen we voor een langzame dood of voor de opstanding van het lichaam van het christelijk geloof? Zo scherp stelde pinkstervoorganger Samuel Lee het tijdens de derde Nationale Synode, afgelopen zaterdag in Dordrecht. ,,Het is een historische dag", vond hij. ,,In 1618/1619 waren er bij de Synode van Dordrecht geen Ghanezen of Nigerianen aanwezig, geen Indonesiërs en geen Irakezen. En juist van christenen uit andere delen van de wereld kunnen we leren hoe belangrijk samenwerken is en dat we het ons niet kunnen permitteren om verdeeld te zijn; zie hoe de Armeense en Syrische kerken in hun eigen regio's uit bittere noodzaak de handen ineen geslagen hebben." Zelf had hij ook moeten leren dat een ander op een heel andere manier dan hijzelf vervuld kan zijn van de Heilige Geest. Maar ,,verdeeldheid is een tumor die ons langzamerhand doodvreet", herhaalde hij een paar keer. Lees meer »